Haft maszynowy Kraków | Regulamin
429
page-template-default,page,page-id-429,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

1. Informacje ogólne

1.1. Właścicielem hafciarni HAFTKRAKÓW.PL z siedzibą przy ulicy Plac Sikorskiego 4/11 31-115 Kraków jest Jacek Łechtański, firma KAROLYFER z siedzibą przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 37/1, 94-053, Łódź, Polska na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji I Informacji O Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przed ministra właściwego do spraw gospodarki.

NIP: 6681528649
REGON: 384499795
Konto bankowe mBank: 62 1140 2004 0000 3702 7928 0140

1.2. Regulamin określa warunki składania zamówień, zasady przesyłanych wycen, zasady realizacji zamówienia składania reklamacji, zwrot towaru oraz rezygnacji z zamówienia.

2. Warunki składania zmówień i realizacji haftów

2.1. Hafciarnia HAFTKRAKÓW.PL przystępuje do realizacji zlecenia wówczas, gdy:

a) Ustalone są wszystkie szczegóły takie jak: model i rozmiar odzieży, kolorystyka odzieży, kolorystyka haftu, rozmiar wzoru wraz z umiejscowieniem  oraz poprawnie przygotowane pliki graficzne do znakowania. Klient złoży zamówienie poprzez wiadomość e-mail lub osobiście w siedzibie firmy  Hafciarnia HAFTKRAKÓW.PL
a1) Hafciarnia HAFTKRAKÓW.PL zobowiązuje się do odpisanie na maila klienta do 7 dni roboczych.
b) Formaty plików w jakich należy przesyłać grafikę do znakowania odzieży metodą haft komputerowy lub haft ręczny są: jpg, pdf, PES.
c) Klient dokona pełnej przedpłaty za zamówienie i prześle potwierdzenie nadania transakcji na skrzynkę e-mail firmy Hafciarnia HAFTKRAKÓW.PL  (hello@haftkrakow.pl). Zlecenie realizowane jest po zaksięgowaniu wpłynięcia środków. Przystąpienie do realizacji zamówienia bez spełnienia powyższych punktów jest niemożliwe. Hafciarnia HAFTKRAKÓW.PL  umożliwia wybranym klientom odroczoną płatność, w takim przypadku zlecenie jest realizowane po spełnieniu punktu a) i b).
c) Hafciarnia HAFTKRAKÓW.PL na życzenie klienta przygotowuje wizualizacje haftów metodą naniesienia grafiki na ubranie w programie komputerowym lub wizualizacji ściegów w programie do tworzenia haftów. Hafciarnia HAFTKRAKÓW.PL nie ma obowiązku dostarczenia obu wizualizacji przy tym samym zleceniu.
d) Hafciarnia HAFTKRAKÓW.PL nie ma obowiązku dostarczenia zdjęć produktów w trakcie wykonywania zlecenia.
e) w przypadku znakowania odzieży powierzonej przez Klienta, Klient ma obowiązek dostarczyć 1 sztukę odzieży dodatkowo, na próby hafciarskie. Hafciarnia HAFTKRAKÓW.PL nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie próbnej sztuki haftu.

2.2. Termin realizacji każdego zamówienia podawany jest indywidualnie wraz ze składanym zamówieniem i liczy się od momentu  zaksięgowania zapłaty za dane zamówienie.

2.3. W przypadku opóźnienia realizacji zlecenia do 7dni roboczych, firma Hafciarnia HAFTKRAKÓW.PL nie ponosi odpowiedzialności.

2.4. Złożenie pełnego zamówienia w firmie Hafciarnia HAFTKRAKÓW.PL  jest równoznaczne z zawarciem umowy w świetle prawa.

2.5. W przypadku zamówienia wraz ze znakowaniem, Klient nie ma możliwości rezygnacji z zamówienia.

2.6. Klient deklaruje, że posiada pełne prawa autorskie do projektu graficznego/logotypu, który przesyła do Hafciarnia HAFTKRAKÓW.PL   w celu wykonania haftu lub nadruku.  Hafciarnia HAFTKRAKÓW.PL nie weryfikuje deklaracji, zawsze przyjmuje ją jako prawdziwą.

3. Warunki odbioru zamówień

3.1. Gdy zamówienie jest zrealizowane, firma Hafciarnia HAFTKRAKÓW.PL  informuje Klienta telefonicznie bądź  wysyłając wiadomość  e-mail

3.2. Jeżeli Klient wybiera opcję wysyłki, odbywa sie to za pośrednictwem firm kurierskich. Dostawa przewidywana jest do 3 dni roboczych od momentu nadania przesyłki. Z reguły są to 2 dni robocze. W przypadku gdy przesyłka nie zostanie dostarczona na drugi dzień roboczy, nie upoważnia to Klienta do składania reklamacji bądź żądania odszkodowania.

3.3.  Jeżeli Klient decyduje się na odbiór osobisty,  zobowiązuje się odebrać zamawiany towar w okresie  jednego miesiąca od dnia otrzymania informacji o zrealizowanym zleceniu i możliwości jego odbioru   W przypadku nie dotrzymania terminu odbioru, zlecenie zostaje zutylizowane.

3.4. Zamówiona odzież w firmie Hafciarnia HAFTKRAKÓW.PL  ma tolerancję w rozmiarze produktu +/- 2cm oraz 3 stopnie skali odcieni koloru.

4. Zasady wyceniania

4.1. Firma Hafciarnia HAFTKRAKÓW.PL  dokonuje wycen zleceń tylko drogą mailową z adresu hello@haftkrakow.pl.

4.2. W firmie Hafciarnia HAFTKRAKÓW.PL wyceny oraz wstępne wizualizacje są bezpłatne. Wycena nie jest zobowiązująca  dla Klienta do skorzystania z usług Hafciarnia HAFTKRAKÓW.PL. Wycena jest ważna przez 7 dni roboczych od momentu przesłania.

4.3. Hafciarnia HAFTKRAKÓW.PL zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany ceny realizacji danego zamówienia względem ceny podanej w wycenie. Klient będzie poinformowany o przyczynie i zmianie ceny przed przystąpieniem do realizacji. Klientowi przysługuje prawo rezygnacji z zamówienia przed przystąpieniem do realizacji.

4.4. Przedstawione oferty cenowe w wiadomościach e-mail od Hafciarnia HAFTKRAKÓW.PL  nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego. Wyceny realizacji mają ważność 7 dni roboczych.

5. Zasady składania reklamacji

5.1. Klient ma prawo złożyć reklamację z powodu niepoprawnego wykonania realizacji w czasie 14 dni od momentu odebrania towaru. Reklamacje przyjmowane są elektronicznie pod adresem hello@haftkrakow.pl lub listownie pod adresem siedziby firmy. W reklamacji należy zawrzeć pełen opis powodu reklamacji oraz czego dotyczy.

5.2. Reklamacja jest uwzględniana na uszkodzoną odzież oraz  gdy zachodzi wyraźna różnica w kolorze, rozmiarze, wykroju czy gramaturze odzieży, a także na znakowanie, jeśli umiejscowienie bądź odwzorowanie wzoru odbiega od wizualizacji o 15%.

5.3. Odpowiedź na reklamacje Klienta zostanie wysłana w ciągu 14 dni roboczych.

5.4. Jeśli reklamacja będzie pozytywnie rozpatrzona, firma Hafciarnia HAFTKRAKÓW.PL  zobowiązuje się do naprawy reklamowanego towaru. W przypadku gdy naprawa nie będzie możliwa, warunki reklamacji zostaną ustalone indywidualnie

5.5. Klient powierzając firmie Hafciarnia HAFTKRAKÓW.PL  swój własny towar do znakowania(haft, nadruki) nie ma możliwości reklamacji błędnie wykonanego znakowania, gdyż wiąże się to z ryzykiem nieznajomości materiału, który będzie znakowany.

5.9. Reklamacje powstałe podczas transportu przesyłki będą rozpatrywane tylko na podstawie spisanego wraz z dostawcą przesyłki protokołu reklamacyjnego.

6. Postanowienia końcowe

6.1. Każdy Klient składający zamówienie w firmie HAFTKRAKÓW.PL oświadcza, że zapoznał się i w pełni akceptuje powyższy regulamin.